КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
іменi І. К. Карпенка-Карого

Н А У К О В И Й  В І С Н И К
Офіційний сайт
В и п у с к и (№) A b s t r a c t Інформація для авторів Редакційна колегія К о н т а к т и ОГОЛОШЕННЯ
Порядок рецензування


Порядок рецензування

Рукописи, подані до опублікування аспірантами та здобувачами, підлягають процедурі попереднього рецензування, яка включає рецензування внутрішнє – членами Редакційної колегії та зовнішнє – незалежними експертами. Це відбувається відповідно до процедури подвійного анонімного («сліпого») рецензування (double-blind peer-rewiew) і ґрунтується на принципі об’єктивності та за вищими міжнародними академічними стандартами якості.

Редакція зберігає за собою право редагування та відхилення матеріалів статей, які оформлені з порушенням зазначених вимог.

З рукописом ознайомлюється провідний редактор видання. Потім статтю розглядає відповідний фахівець з членів Редакційної колегії. Рецензенти (як члени Редакційної ради, так і зовнішні) повинні бути відомими спеціалістами в сфері, до якої звертається Автор поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років).

Рецензент може:

  • рекомендувати статтю до друку / для розміщення на сайті видання;
  • рекомендувати статтю до друку / для розміщення на сайті видання після її перегляду автором з урахуванням висловлених рецензентом зауважень та побажань;
  • рекомендувати статтю для додаткового рецензування іншим спеціалістом;
  • не рекомендувати статтю до друку / для розміщення на сайті видання – вказуючи Авторові (Авторам) причини такого рішення.

Аспекти, що їх має висвітлити експертна оцінка наукових матеріалів:

  • актуальність наукової проблеми, до якої звертається автор;
  • методологічний рівень статті;
  • наукове, теоретичне та прикладне (за наявності) значення виконаних досліджень;
  • коректність доданих викладок, графіків, рисунків;
  • відповідність висновків автора з наявними науковими концепціями;
  • дотримання авторами вимог наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.

Рецезенти повинні вказати на дотримання стилю, логіки та доступності наукових викладок, дати висновок щодо достовірності та обґрунтованості висновків Автора (Авторів) у наданій праці. Якщо рівень первинної експертної оцінки видасться невисоким чи виникає гостра дискусійність положень, висловлених у статті, ці матеріали можуть бути направлені на додаткове рецензування.

Термін розгляду статті – до 60 днів.

У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів Редакційна рада може призначити іншого експерта.

За рішенням Редакційної ради окремі статті видатних вчених та статті на замовлення можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування. Якщо до статті є зауваження чи правки, що потребують погодження, її направляють Автору на доопрацювання.

Якщо Автор не згоден з думкою Рецензента, він має право надати аргументоване заперечення до редакції. Стаття в такому разі може бути розглянута на засіданні Редакційної колегії і подана на додаткове рецензування. Редколегія має право відхилити статтю, якщо Автор відмовляється врахувати зауваження Рецензентів.

За порушення авторських прав, достовірність фактів і даних відповідає Автор.


 

  


Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»© 2014 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co