КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
іменi І. К. Карпенка-Карого

Н А У К О В И Й  В І С Н И К
Офіційний сайт
В и п у с к и (№) A b s t r a c t Інформація для авторів Редакційна колегія К о н т а к т и ОГОЛОШЕННЯ
Протидія плагіату


Протидія плагіату

До публікації у «Науковому Віснику» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого приймаються лише оригінальні, не опубліковані раніше, статті, які не подавалися для публікації в інші друковані видання.

З метою контролю й аналізу праць на неправомірні запозичення, усі статті, які подаються до Наукового Вісника повинні мати довідку автора про відсутність плагіату (витяг з протоколу Вченої ради >>>>).

Редакційна колегія при цьому керується відповідними Законами України та нормативно-правовими актами, зокрема ст. 50 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-ХІІ, для запобігання запозичень у письмовій або електронній формі, опублікованих повністю або частково під своїм іменем без посилання на автора (ст. 69 ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VІІ), лист МОН України № 111-8681 від 15.08.2018 р. «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)».

До публікування допускаються статті, показник унікальності* перевірки на Рерайт* яких є вищим 80% і обсягом не менш ніж 20000 знаків основного канонічного* тексту. Показник нижчий за 80% не свідчить про унікальність поданого матеріалу.

*Унікальна стаття – це стаття, котра не була раніше опублікована в Інтернеті і не проіндексована пошуковими системами.

*Канонічний текст – це наукова праця, прийнята редактором як остаточний варіант, після опрацювання ним, внесення нових правок автора й відновлення зіпсованих або спотворених місць у тексті чи розшифрування тексту, що не піддається прочитанню і ґрунтується на здогадах, декодуванні дослідника. Стаття має відображати т.зв. останню творчу волю автора, для публікації її у збірнику. Власне, це остання коректура чи останній біловий рукопис. Канонічний текст називається основним, оскільки він лягає в основу підготовленого до видання тексту.

*Рерайт – це перероблення матеріалу статті на інший шляхом заміни й добору слів, словосполучень, речень чи цілих абзаців синонімами або аналогами створення однієї статті з іншої статті системи шляхом переписування, заміни слів синонімами (в т. ч. «Розмноження статей»). Тобто в цілому маємо іншу статтю, але загальний сенс авторської статті та подача матеріалу залишаються попередніми.

Для уникнення плагіату в рукописах Редакційна колегія рекомендує:

I. Зовнішній вигляд статті:

  1. Назва статті має бути лаконічної й розкривати зміст викладеного матеріалу.
  2. У статті на 20000 символів допускається не більше 15 входжень ключових слів*.
    Примітка: *Ключовим словом є повністю або частково текст анкора. Якщо в статті, крім ключового слова, є велика кількість повторюваних слів, стаття не буде прийнята в систему.
  3. Стаття має містити смислове навантаження, мати логічну структуру (вступ, основна частина, висновки).
  4. Тематика статті має відповідати тематиці збірника наукових праць «Науовий Вісник», на якому Автор планує її розмістити.
  5. Стаття має бути поділена на абзаци.

Стаття також має відповідати нормам української мови:

Відповідність статті нормам української мови*:

Відсутність орфографічних помилок (написання слів), пунктуаційних помилок (розділові знаки та інше – НЕ допускається відсутність розділових знаків у ключових словах), стилістичних помилок.

Примітка: * Норми сучасної української літературної мови за її використання як державної мови Української держави визначає Міністерство освіти і науки України на підставі рекомендацій Держстандарту з української мови «Український правопис», схваленого Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22.05.2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол від №22/10 від 24.10.2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 року). Затверджено Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22.10.2018 р.).

Якщо на перевірку подається стаття з вище зазначеними порушеннями, то всі слова в ній будуть виправлені відповідно до правил української мови або вона буде відправлена на доопрацювання.


 

  


Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»© 2014 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co