КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
іменi І. К. Карпенка-Карого

Н А У К О В И Й  В І С Н И К
Офіційний сайт
В и п у с к и (№) A b s t r a c t Інформація для авторів Редакційна колегія К о н т а к т и ОГОЛОШЕННЯ
Науковий Вісник


НАУКОВИЙ ВІСНИК

Науковий вісник Київського національного університету театру,
кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

Засновник - Київський національний університет
театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого
(Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію КВ № 11161-41Р,
видане Міністерством юстиції України 14.04.2006)

Затверджено як фахове видання в галузі мистецтвознавства
наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528
(до переліку наукових фахових видань включено у 2008 р.)

Збірник наукових праць "Науковий вісник "КНУТКТ ім.І.К. Карпенка-Карого
зареєстровано в міжнародних наукометричних системах
:
Google Scholar; Scientific Indexing Services; Scientific Journals Impact Factor;
Bielefeld Academic Search Engine (BASE); CrossReff

«Науковий вісник Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого»
включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)
відповідно до наказу МОН України від 26.11.2020 року № 1471
за спеціальностями: 026 «Сценічне мистецтво», 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»,
034 «Культурологія»
, 025 «Музичне мистецтво».

alt

Наукове видання «Науковий вісник» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого було включено до Переліку наукових фахових видань України у 2006 р. (галузь знань – мистецтвознавство) та перереєстровано 18.11.2009 р.

У «Науковому віснику» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого публікуються результати дисертаційних досліджень аспірантів, докторантів, а також наукові розвідки провідних учених в галузі кінознавства, театрознавства, культурології. Географія авторських статей охоплює практично всі наукові центри України, зокрема Одеси, Донецька, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Рівного та ін.

Періодичність видання «Наукового вісника» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого - 2 рази на рік. 

  


Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»© 2014 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co