КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ іменi І. К. Карпенка-Карого

Н А У К О В И Й  В І С Н И К

Офіційний сайт
В и п у с к и (№) A b s t r a c t Інформація для авторів Редакційна колегія К о н т а к т и ОГОЛОШЕННЯУвага!
Інформація розміщена на сайті www.knutkt.kiev.ua не є офіційною інформацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та є недостовірною. Офіційний сайт університету Ви знайдете за адресою:
  www.knutkt.com.ua


Редакційна колегія


 • Безгін Олексій Ігорович,заслужений діяч мистецтв України, академік Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, (голова редколегії);
 • Братерська-Дронь Марина Тарасівна, доктор філософських наук, професор;
 • Владимирова Наталія Вікторівна,доктор мистецтвознавства, професор;
 • Гайдабура Валерій Михайлович, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства;
 • Горпенко Володимир Григорович, доктор мистецтвознавства, професор;
 • Клековкін Олександр Юрійович, заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор;
 • Кравчук Петро Іванович, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор;
 • Миленька Галина Дмитрівна,доктормистецтвознавства, професор, (заступник голови редколегії);
 • Мусієнко Оксана Станіславівна, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України,кандидат мистецтвознавства, професор;
 • Оніщенко Олена Ігорівна, заслужений діяч науки і техніки України,доктор філософських наук, професор;
 • Пучков Андрій Олександрович, кандидат мистецтвознавства, професор;
 • Ржевська Майя Юріївна, доктор мистецтвознавства, професор;
 • Росляк Роман Володимирович, кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (відповідальний секретар);
 • Скуратівський Вадим Леонтійович, заслужений діяч мистецтв України, академік Національної академії мистецтв України,
 • доктор мистецтвознавства, професор;
 • Слободян Микола Іванович, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент;
 • Станіславська Катерина Ігорівна, доктор мистецтвознавства, професор;
 • Фіалко Валерій Олексійович, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент;
 • Хетагурі Леван(Республіка Грузія), доктор мистецтвознавства, професор.З електронною версією «Наукового вісника Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого» можна ознайомитись на порталі наукової періодики України http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

  


Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2014 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co

Інформація Профілю

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.037 seconds, 2.34 MB
Application afterRoute: 0.045 seconds, 2.91 MB
Application afterDispatch: 0.087 seconds, 5.14 MB
Application afterRender: 0.111 seconds, 5.91 MB

Використання пам'яті

6264864

13 вхідних запитів

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '55dleoc8heuf1odv7lgbrur107'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1524570010' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '55dleoc8heuf1odv7lgbrur107'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '55dleoc8heuf1odv7lgbrur107','1524579010','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 147)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 247
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-24 14:10:10' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-24 14:10:10' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='247'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 147 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT *
    FROM jos_swmenufree_config
    WHERE id = 1
 13. SELECT jos_menu.*
                                 
    FROM jos_menu
                 
    WHERE jos_menu.menutype = 'mainmenu'
    AND published = '1'
                 
    ORDER BY parent, ordering

Мовні Файли завантажено

Неперекладені рядки діагностики

Ні

Неперекладені рядки дизайну

Ні